Nieuwtjes
Presentaties
Het geheime wapen
Buitenbeentjes
De Barones
GentlemaninSlavernij
HeyBuddy&anderSucces
Yu di Tera
Wie ben ik?

   

Buitenbeentjes

Buitenbeentjes zijn op 31 maart 2017 de wereld ingestapt en bewandelen wegen die ik niet meer kan volgen. We kijken terug op een geweldige middag in MFC Boerderij de Schooten in Den Helder. De belangstelling was groot, de angst dat er te weinig stoelen waren, gelukkig ongegrond.

Na de achtergronden, het ontstaan van het boek en de werkwijze uitgelegd te hebben, stelde ik in de PowerPoint presentatie de verhalenvertellers aan het publiek voor. Van iedereen had ik er een bepaalde anekdote uitgelicht waardoor de geschiedenis en wat de mensen in Indië hebben meegemaakt in verschillende facetten belicht werd. De sfeer was hartelijk, meelevend maar ook waardevol en ontroerend.

Het eerste exemplaar van Buitenbeentjes is uitgereikt aan de burgemeester van Den Helder de heer K. Schuiling. De burgemeester hield een ontroerende speech waarin hij memoreerde aan oorlog en vluchtelingen uit Syrië, verhalen van de toekomst.

 

Na afloop van de ceremonie waren de reacties en het animo om een boek aan te schaffen overweldigend.  

Maandagmiddag 3 april was ik een vol uur te gast bij radio Amsterdam FM in het literatuurprogramma van Peter de Rijk en Bert van Galen om over Buitenbeentjes te vertellen.

Daar werd ook een filmpje gemaakt: link

 Hier staat het filmpje https://youtu.be/O4OD94fxOT4

 

De belangstelling voor Buitenbeentjes is vanaf het begin af aan groot geweest. De aankondiging van het verschijnen van Buitenbeentjes stond nog maar net op internet of ik werd al uitgenodigd door Tong Tong Fair om een presentatie te komen geven op 26 mei op het Malieveld in Den Haag. Voorlopige tijd 15.30 uur. Buitenbeentjes is dan uiteraard ook verkrijgbaar bij de boekenstand.

Bij de uitgever komen verzoeken binnen om recensie exemplaren te mogen ontvangen. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties van lezers en recensenten.

ISBN13: 9789062659289

Eerste druk maart 2017

 Prijs € 17,50

10 ontroerende verhalen, 224 blz.

 

Radio programma FM-radio Amsterdam,  interview  6 maart 2017, te beluisteren 2e uur via link

http://www.salto.nl/programma/literat-uur/eb7da837a28aba952b77ce9a868a4ae1/

Zie voor meer informatie link

http://www.indeknipscheer.com/tag/janny-de-heer/

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

‘Etranges étrangers’

  Toen ik het boek ‘Buitenbeentjes’ van Janny de Heer las, moest ik onwillekeurig denken aan het gedicht van Jacques Prévert over die ‘vreemde vreemdelingen’:  

  Vous êtes de la ville
  vous êtes de sa vie
  même si mal en vivez, même si vous en mourez .

  (Jullie horen bij de stad, jullie horen bij haar leven, zelfs al leven jullie kommervol, zelfs al gaan jullie eraan dood).

  Natuurlijk waren plaats en omstandigheden van de vreemdelingen van Prévert anders dan die van de figuren die het boek van Janny de Heer bevolken. Maar toch.

  In haar boek laat de auteur een tiental verhalen de revue passeren van individuen en families die op een of andere wijze aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vastzaten in ‘Indië’. Die mensen waren blanke Nederlanders of Nederlanders van gemengd bloed, de zogenaamde ‘Indo’s, een oneerbiedig woord, maar niet als zodanig gevoeld in die tijd. Ze hadden tijdens de oorlog vaak onder erbarmelijke omstandigheden vastgezeten in de ‘Jappenkampen’ en, als ze geluk hadden, hun gevangenschap in geestelijk en lichamelijk gehavende toestand overleefd. Na hun verblijf in Japanse gevangenschap riskeerden zij de dodelijke wraak van Indonesische nationalisten die het met geslepen bamboesperen voorzien hadden op de koloniale overheersers uit Nederland en hun ‘meelopers’ die nu beschermd moesten worden door de Japanners, de voormalige vijand die zich aan de geallieerden had moeten overgeven. Wie geluk had kon met veel moeite het voor hen eens zo idyllische Indië verlaten door op een boot naar Nederland te stappen om daar vervolgens ontredderd aan te komen, al of niet overgeleverd aan de genade van familie en vrienden.

  Hun verhalen, getuigenissen van verwoeste levens, zijn schrijnend in hun eenvoud. Die eenvoud en directheid worden ook weerspiegeld door de schrijftrant van de auteur die niet heeft geprobeerd om het ‘mooier’ te maken door er een pseudo-literair tintje aan te geven.

  In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren die ‘vluchtelingen’ uit het toenmalige Indië  in zekere zin ontheemde vreemdelingen. Maar wel vreemdelingen die vanwege een goeddeels gedeelde cultuur en taal harmonisch konden samenleven met de Nederlandse bevolking die, vanzelfsprekend, niets van hun achtergrond afwist.

  Voor mij hadden die verhalen ook iets speciaals, iets heel persoonlijks.

  Toen ik een jaar of twaalf was gingen we vaak op vakantie in Den Haag, waar veel Indische mensen waren neergestreken. Ik speelde met vriendjes en vriendinnetjes die uit de meest exotisch klinkende plaatsen kwamen: Tegal, Semarang, Soerabaja... Ik wist toen niet onder wat voor omstandigheden ze daar hadden geleefd en vond ze alleen maar curieus, aardig en gastvrij. Daarbij zeiden ze af en toe een paar woorden in het Maleis, een taal waarmee ik me een paar jaar heb beziggehouden.

  Door de onopgesmukte getuigenissen van de mensen uit ‘Buitenbeentjes’ zijn die oude vrienden en vriendinnetjes weer opnieuw gaan leven. Aan mij heeft het boek dus een dankbare ‘doelgroep’ gehad, maar ik ben ervan overtuigd dat er ‘in den lande’ velen zullen zijn die zich door die verhalen zullen voelen aangesproken. Waarschijnlijk zullen de beschreven getuigenissen er ook toe bijdragen dat de lezer wat meer bewust wordt van de ellende die de ‘moderne’ vluchtelingen moeten doormaken en ook wat meer begrip krijgt voor de omstandigheden van andere ‘exoten’ als Surinamers en Antillianen die het soms ook niet gemakkelijk hadden en hebben.

  Maar leest u vooral zelf die verhalen uit die oude ‘Gordel van Smaragd’, een gordel die op het laatst zo’n gevaarlijke, beklemmende riem zou worden.

  Fred de Haas

 

September 2017

 

 

 

 

 
jannydeheer@hotmail.com