Nieuwtjes
Lezingen
Presentatie
Buitenbeentjes
De Barones
GentlemaninSlavernij
HeyBuddy&anderSucces
Yu di Tera
Wie ben ik?

  

Bijzondere presentatie Buitenbeentjes in MFC De Boerderij

Eerste exemplaar officieel uitgereikt aan de burgemeester van Den Helder, de heer K. Schuiling. Het is een waardevolle middag geworden waar we met warme gevoelens op terugkijken. Hartelijk, enthousiast, maar ook met ontroering en bewogenheid hebben de burgervader, de Buitenbeentjes, familie, vrienden en belangstellenden met de uitgever en mij deze middag beleefd.

Weer kan ik zeggen; ik heb het niet zo bedacht maar de waargebeurde verhalen hebben mij gevonden. Het bizarre leven, meegesleurd worden in de chaotische gebeurtenissen van een oorlog of een ramp, omstandigheden die vervolgens de levensloop gaan bepalen. Dat is wat mij fascineert en telkens weer inspireert om de verhalen op te tekenen. 

De vanzelfsprekendheid: hier hoor ik, hier ben ik thuis, bij mijn gezin, dit is mijn baan, we staan er in het leven van alledag niet eens bij stil. Bij de geboorte krijg je een aantal zekerheden mee, je geboorteplek, je nationaliteit, je ras, het gezin waartoe je behoort. Geen gegevens waarvan je verwacht dat die ooit tegen je gebruikt zullen worden. Totdat plotseling de mensenstromen op gang komen omdat cultuurverschillen een issue zijn geworden, godsdiensten elkaar treffen, de politiek een groep het zwijgen oplegt, de ene mens de ander verjaagt. Helaas is het vandaag de dag niet anders.

 

 

 De Buitenbeentjes die heel moedig hun belevenissen hebben verteld waarvan ze wisten dat het niet onder ons zou blijven, verdienen groot respect. Want ook al heb je er zelf helemaal geen invloed op gehad, is het jou of je ouders overkomen, de honger, de ellende, de armoede, er rust na al die jaren bij velen nog steeds een taboe op om er vrij over te praten.

 

Met liefde en respect heb ik de verhalen geschreven. Met alle verhalenvertellers heb ik fijne gesprekken gevoerd. Niet alleen maar treurnis, we hebben veel gelachen. Humor is het geheime wapen om te overleven zei Cees Pennings.

Behalve het noodgedwongen vertrek uit Indië hebben alle verhalen nog een overeenkomst. De kinderen uit de gezinnen die de Japanse kampen hebben overleefd uitten zich allemaal uiterst positief over de ouders en met name de moeders die met onvoorwaardelijke liefde hen door die zware periode in hun leven hebben geloodst.

 

 

 

 

 

************************************************************************

De representatieve presentatie van De Barones                   maart 2016

 Voor dag en dauw gingen we al op pad. Donderdag 17 maart, de dag van de officieuze landing van De Barones. Om 8.20 word ik al in de studio van RTV Rijnmond verwacht. Voor ons betekent dit dat we rekening houdend met files zeker om half zes moeten rijden. Wonder boven wonder zit alles mee, zelfs alle verkeerslichten staan op groen en ruim op tijd, -bijna een uur te vroeg parkeren we aan de Lloydstraat in Rotterdam.

Ik heb een afspraak met Niels van Hattem voor een radio-interview. Van te voren heeft hij me opgebeld. We hebben besproken hoe het gesprek zal verlopen, welke onderwerpen hij wil aanhalen zodat ik me kan voorbereiden. En hij noemt een passage in het boek- de lagere schooltijd om daar een stukje uit voor te lezen. Bovendien lijkt het hem leuk om tijdens de uitzending Mien te bellen. Daar heb ik wat aarzelingen bij, en waarschuw hem dat er een waterval kan ontstaan. Juist omdat er met haar geen voorgesprek is geweest. Mien is zo vaak in gesprek in de dagen voorafgaand aan de presentatie dat het de radiojournalist niet is gelukt haar aan de lijn te krijgen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/139836/Boek-over-eentje-van-foute-ouders

Misschien was het deze keer ook beter geweest als hij de bezettoon had gekregen. Gezien haar leeftijd is het niet verwonderlijk dat Mien nerveus is, ze steekt meteen van wal. Ze heeft al pilletjes geslikt tegen de zenuwen en in één moeite door vertelt ze dat ze vier keer opgenomen is geweest in een inrichting en dat ze haar broer al veertig jaar niet heeft gezien, maar dankzij Janny en Paul hem heeft kunnen bezoeken enzovoort enzovoort. Ik verstijf want dit zijn niet zozeer de verhalen waarvan ik denk als de luisteraar dit hoort, dan wil hij het boek lezen! Dit had ik zelf van te voren even met haar moeten doornemen, dat is wat ik ervan heb geleerd.

Een stralende Mien opent de voordeur als we haar later die ochtend komen halen voor de presentatie. Het is haar dag, met gemengde gevoelens -want al is ze gespannen, het is ook wat ze heel graag wilde: een boek over haar leven. Eindelijk vrijuit kunnen zijn wie ze is, niet doorlopend aanpassen aan anderen of zich gedragen zoals men van haar verwacht. Dat is haar belangrijkste drijfveer.

Voordat de presentatie begint in Den Brommert heb ik een afspraak met de journaliste Saskia Lensink. Zij heeft een eigen rubriek in het AD Dordrecht waarin zij eens in de veertien dagen een terugblik werpt op het verleden. Eerder deze week heeft zij Mien bezocht en haar een interview afgenomen. Onze beider verhalen smelt Saskia tot één artikel en er komen drie foto’s bij. Vanuit de regio is er volop belangstelling vanuit de media voor De Barones. We hebben vorige week al een positieve aankondiging gehad in het AD.

De presentatie verloopt op rolletjes zoals het een activiteit waar de barones bij betrokken is betaamt. Schaduwzijde is dat burgemeester J. Heijkoop die het eerste exemplaar in ontvangst zou nemen wegens ziekte verhinderd is. Maar dit bericht hebben we gisteren al verwerkt. Vandaag verwelkomen we locoburgemeester de heer A. Flach die de honneurs uitstekend waarneemt.

In een gemoedelijke sfeer begroet de voorzitter van het Historisch Genootschap- Alie Tas onze gasten. De vereniging heeft er alles aan gedaan om de zaal voor deze gelegenheid mooi aan te kleden en voorwerpen bedoelt voor de volgende expositie alvast uit te stallen. Zo zitten Karel en Mien nu naast elkaar te stralen in een schoolbank uit lang vervlogen tijden.

Na Alie Tas is het woord aan de uitgever Franc Knipscheer die namens de uitgeverij een lovende speech uit het hoofd houdt over de biografische roman De Barones. Frappant dat hij aanvankelijk dezelfde aarzeling heeft gehad als ik ook. Is het niet een te persoonlijk verhaal? Ja, dat is het, maar deze ene persoonlijke levenservaring vertegenwoordigt duizenden andere Mijnsjes en wat geeft het een goed tijdsbeeld van de jaren die achter ons liggen.

Als het mijn beurt is, vertel ik over de achtergronden van het verhaal, hoe ik ertoe gekomen ben het op te schrijven en over de bijzondere ontmoeting met de burgemeester van H.I. Ambacht waaraan we deze presentatie in Den Brommert te danken hebben. Een wisselwerking! Dan is het de hoogste tijd om de boeken uit te reiken. Aan wie geef je het eerste? Aan het hoofdpersonage, het is haar leven, maar je nodigt de burgemeester niet uit om aan hem het tweede exemplaar uit te reiken. De burgervader hoort het eerste te hebben. Mijnsje, Mien, Bezemer ziet haar lievelingswens in vervulling gaan. Haar leven beschreven in  een boek, dat het nu echt gedrukt is voor haar een geschenk! Daarom heb ik haar boek als een cadeautje verpakt en zo voor beiden een speciale manier bedacht om De Barones te overhandigen.

  In de gezellige ambiance is alle gelegenheid om elkaar te spreken, samen herinneringen op te halen zoals dat hoort in een historisch pand, onder het genot van een kopje koffie waar we een feestelijke petit four bij presenteren. De Barones is gelanceerd!

 

 

 *********************************************************************************************************************

Presentatie Gentleman in slavernij’  

 Bibliotheek Amsterdam 13 oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Knipscheer en Janny de Heer  

  Je hebt er maandenlang naar uitgekeken en eindelijk daar was ie dan die dag.’

Een vrije versie van mij naar een heel bekend liedje van Gerard Cox. Zelf had ik de presentatie van Gentleman in slavernij al op 1 juli gedacht. Op de eerste dag in juli herdenken we de afschaffing van de slavernij in Nederland. Dit jaar, 2013, was het 150 jaar geleden dat dit gebeurde en het leek mij een mooie datum om de presentatie te plannen.

 

 

 Maar het werd 13-10-13. Een gure herfstdag. Ondanks regen en storm een grote opkomst bij de presentatie van Gentleman in Slavernij. Binnen was het warm en gezellig. Ik kwam handen tekort om te signeren. Lezers staan al klaar met het boek om het door mij te laten signeren als ik m’n natte jas nog aanheb. Buitengewoon verrast ontmoet ik oude bekenden die ik sinds Landskinderen verscheen niet meer heb gezien. Daarnaast was het heel bijzonder om diegenen die mij hebben ondersteund en geadviseerd te begroeten maar vooral ook om ze aan elkaar voor te stellen. Thema van de middag was: Een droom die ik heb.   Het was een gezamenlijke presentatie van gedichtbundels en romans van auteurs van uitgeverij Indeknipscheer.                                                    

 

  Klein minpuntje is dat bij de Power Point Presentatie om mij te introduceren Hey Buddy niet verschijnt maar dat maakt de uitgever ruimschoots goed om na afloop van mijn optreden mij en het publiek te vertellen dat een recensent op Curaçao vindt dat Gentleman in slavernij een prijs verdient. Als die droom eens uit zou komen!

 

 

 
jannydeheer@hotmail.com